Translate

сряда, 23 февруари 2011 г.

НЯКОИ НАУЧНИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА ФЕНОМЕНИТЕ

Източник: www.vanga.eu 

„Москва, 22 септември (БТА). Известният учен от Туркмения Одек Одеков е предложил взаимно свързани хипотези, които обясняват някои природни феномени на Земята с влиянието на извънземни цивилизации, съобщава ТАСС от Ашхабад. Според учения приблизително на всеки 3600 години се създава благоприятно положение на Земята за полети и за сондиране на планетата X. За тази загадъчна планета разказват рисунки и записки на астрономи от шумерската цивилизация. Според древните представи Слънчевата система се състои от 12 небесни тела - Слънцето, Луната и 10 планети. Учените продължават да търсят тази планета - планетата X, която се върти по наклонена орбита и затова трудно може да се открие. Като се има предвид, че с трета космическа скорост-17 км/сек - полетът от нея до Земята ще трае само 18 години, възможността за посещение на извънземни същества е напълно реална. Преданията за атмосферните аномалии в древността, стигнали до нас в йероглифските знаци, легенди и библейски митове, съвпадат с приблизително време на извънземни посещения преди 7600 и преди 3600 години...”

Недоверието в способностите на Ванга е парадокс за съвременната цивилизация. Би могъл да се нарече "парадокс на консерватизма", "информационен парадокс" или "цивилизационен парадокс". Но несъмнено то е белег на ненормална ситуация в осветляването на уникално явление за историята - леля Ванга. Американският учен Ноам Чомски формулира проблем за съвременното човешко познание, наречен от него „Проблем на Оруел”: как може да се знае толкова малко, след като разполагаме с толкова много фактическа информация? Проф. Д. Филипов.

Науката за сега е в състояние да предложи известно, поне хипотетично, обяснение за настъпилата промяна на възприемателните способности на леля Ванга. Очевидно засегнати са рецепторната и висшата нервна. Може да се предположи, че е повлияно върху неизвестни до сега мозъчни центрове, които латентно съществуват у всеки човек и че нещастията стимулират функционирането им. Става възможно да се приема съвършено нова информация и да се установят необичайни контакти с обкръжаващата земна и космическа среда.
Изследванията, свързани със създаването на "изкуствен интелект", доведоха теоретичното познание до извода за особени способности на невроните да изменят предходната си активност и съдържателна насоченост - явление, определяно като "пластичност". Ако се прекъсне входът за получаване на информация от един неврон, той често реагира, като намира друг вход, който дотогава е бил абсолютно безчувствен. Тази взаимозаменяемост е научно обяснена от американския невропсихолог К. Прибрам. Проф. Д. Филипов.

Човек е заставен да наблюдава външния свят през много малки прозорчета и заради това възприема микроскопична част от физическото разнообразие на природата. Дори, когато е въоръжен с вече могъщата експериментална база на науката.
Сега се констатира, че екстрасенсите значително разширяват традиционните представи за възприемателните способности на човека. Науката все по-често се натъква на факти, че човек всъщност разполага с огромни неизползвани възможности на физиологичната и психичната си организация за възприемане на света. Гениалността е едно потвърждение. Всъщност нормални способности са само реализирана степен в оползотворяването на действително притежаваните от човека способности. Уместно е да се запита дали тази ограниченост е недъг на еволюцията на изминалите вече поне 3 милиона години, който ще бъде преодолян в някаква перспектива, или пък човек постепенно е загубил способности, присъщи му на минали стъпала от развитието му? Най-новите изследвания сочат, че мозъкът непрекъснато се развива... Проф. Д. Филипов

Законът за съхранение на енергията вероятно действа и като закон за съхранение на информацията. Може би става дума за един и същи закон. Леля Ванга по някакъв начин е успявала да приема цялата тази информационна действителност, без преградите на измеренията. Проф. Д. Филипов

Няма коментари:

Публикуване на коментар